Privacybeleid
Cora's Knit Knacks is een in Nederland geregistreerd bedrijf gevestigd aan Tarwekamp 136, 1112 HJ, Diemen, Nederland. Cora's Knit Knacks ("ik", "me" of "mijn") opereert www.corasknitknacks.com (de "Site"). In dit Privacybeleid betekent elke verwijzing naar "u" elke persoon die gegevens aan mij of mijn agent of de Site verstrekt.
Als u opmerkingen of suggesties heeft, ontvang ik ze graag op mijn adres of door een e-mail te sturen naar info@corasknitknacks.com.
 
Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw privacy is belangrijk voor mij. Ik zal daarom alleen uw naam en andere informatie die op u van toepassing is, alleen gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Ik zal alleen informatie verzamelen waar dit voor mij noodzakelijk is en ik zal alleen informatie verzamelen als dit relevant is voor mijn omgang met u.
 
Ik zal uw informatie alleen bewaren zolang ik wettelijk verplicht ben of zolang die relevant is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.
U kunt de Site bezoeken en browsen zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Tijdens uw bezoek aan de Site blijft u anoniem en kan ik u nooit identificeren, tenzij u een account op de Site hebt en inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Informatie die ik verzamel

Ik kan verschillende informatie verzamelen als u een bestelling wilt plaatsen voor een product op de site.
Ik verzamel, bewaar en verwerk uw gegevens voor het verwerken van uw aankoop op de Site en voor eventuele latere claims, en om u mijn diensten aan te bieden. Ik kan uw naam, e-mailadres, postadres, afleveradres (indien anders), telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens of bankrekeninggegevens verzamelen.
Ik zal de informatie die u verstrekt gebruiken om mij in staat te stellen uw bestellingen te verwerken en om u de diensten en informatie te bieden die worden aangeboden via mijn website en die u opvraagt. Verder gebruik ik de informatie die u verstrekt om uw account bij mij te beheren; Verifieer en voer financiële transacties uit met betrekking tot betalingen die u online doet; controleer het downloaden van gegevens van mijn website; de lay-out en/of inhoud van de pagina's van mijn website verbeteren en aanpassen voor gebruikers; bezoekers op mijn website identificeren; onderzoek uitvoeren naar de demografie van mijn gebruikers; u informatie te sturen waarvan ik denk dat u ze nuttig vindt of die u mij hebt gevraagd, inclusief informatie over mijn producten en diensten, op voorwaarde dat u heeft aangegeven dat u er geen bezwaar tegen heeft gecontacteerd te worden voor deze doeleinden. Onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming kan ik u per e-mail contacteren met informatie over andere producten en diensten. Als u liever geen marketingcommunicatie van mij ontvangt, kunt u op elk gewenst moment afmelden. 
Ik kan uw naam en adres doorgeven aan een derde partij om het product aan u af te leveren (bijvoorbeeld aan mijn koerier of leverancier).
Betalingen die u via de site doet, worden verwerkt door Cora's Knit Knacks. U moet mij alleen informatie verstrekken die juist en niet misleidend is en u moet deze up-to-date houden en me op de hoogte brengen van wijzigingen.

Ander gebruik van uw informatie

Ik kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor opinie- en marktonderzoek. Uw gegevens zijn anoniem en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden door Cora's Knit Knacks. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om hier van af te zien. Het bekendmaken van uw e-mailadres is alleen nodig als u wilt deelnemen aan wedstrijden. Ik bewaar de antwoorden op mijn enquêtes los van uw e-mailadres.
Ik kan u ook andere informatie over mij, de site, mijn andere websites, mijn producten, verkooppromoties en mijn nieuwsbrieven sturen. Als u geen van deze aanvullende informatie wilt ontvangen zoals beschreven in deze paragraaf (of een deel daarvan), klikt u op de link 'Abonnement opzeggen' in elke e-mail die ik u toestuur. Binnen 14 werkdagen (dagen die noch (i) een zaterdag of zondag, noch (ii) een officiële feestdag in Nederland zijn) van ontvangst van uw instructie, zal ik u niet langer informatie sturen zoals gevraagd. Als uw instructie onduidelijk is, zal ik contact met u opnemen voor opheldering.

Wedstrijden en acties

Voor elke wedstrijd gebruik ik de gegevens om winnaars te informeren en mijn aanbiedingen te adverteren. Je kunt meer informatie vinden indien van toepassing in mijn deelnamevoorwaarden voor de betreffende competitie.

Derden en links

Ik kan derden gebruiken om mij te helpen met het leveren van producten aan u, om me te helpen bij het verzamelen van betalingen van u, om gegevens te analyseren en om mij marketing- of klantenservice-ondersteuning te bieden. Zo maak ik bijvoorbeeld gebruik van PayPal en Mollie voor het ontvangen van betalingen. Ik kan informatie uitwisselen met derde partijen met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Ik kan mijn databases met uw persoonlijke gegevens overdragen als ik mijn bedrijf of een deel ervan verkoop. Anders dan zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, zal ik uw persoonlijke gegevens NIET verkopen of openbaar maken aan derden zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid of tenzij ik dit wettelijk verplicht ben.

De Site kan advertenties van derden bevatten en links naar andere sites of frames van andere sites. Houd er rekening mee dat ik niet verantwoordelijk ben voor de privacypraktijken of de inhoud van die derde partijen of andere sites, noch voor derden aan wie ik uw gegevens overdraag in overeenstemming met mijn privacybeleid. 

Bewaartermijn van uw informatie

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u mijn diensten te leveren en zoals beschreven in mijn Privacybeleid. Ik kan echter ook worden verplicht om deze informatie te bewaren om te voldoen aan mijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaar ik uw gegevens voor de volgende periode: 7 jaar.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU

Ik kan uw gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan ik uw persoonlijke gegevens overbrengen naar een rechtsgebied met verschillende gegevensbeschermings- en overheidstoezichtswetten dan uw rechtsgebied. Als wordt aangenomen dat ik informatie over u buiten de EU overdraag, zal ik verbindingen gebruiken met een privacyschild (bijvoorbeeld Google Docs).

2. Cookies

Het is niet nodig om cookies te accepteren om mijn website te bezoeken. Als u echter een bestelling wilt plaatsen of een artikel aan uw winkelmandje wilt toevoegen, moet u uw browser zodanig instellen dat deze cookies accepteert, zodat u het winkelwagentje en de betalingsfuncties kunt gebruiken.

Wat zijn Cookies?

Cookies en flash-cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die specifieke informatie opslaan over uw voorkeursinstellingen en andere gegevens die mijn systeem nodig heeft wanneer het met uw browser communiceert. Er zijn twee verschillende soorten cookies: sessiecookies, die worden verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit; en tijdelijke/permanente cookies die voor een langere periode of, in sommige gevallen, permanent op uw gegevensdrager worden opgeslagen.

Cookies helpen mij om mijn website aan te passen aan uw wensen en om uw smaak en uw surfgedrag te weerspiegelen. Ze stellen mij ook in staat om alle informatie die u hebt ingevoerd op te slaan, zodat u deze de volgende keer dat u bezoekt niet opnieuw hoeft in te voeren. 

Wat voor soort cookies gebruikt Cora's Knit Knacks?

De meeste cookies die ik gebruik, zijn sessiecookies die aan het einde van uw browsersessie worden verwijderd. Ik gebruik deze om u toe te staan ​​om de winkelmand-functie te gebruiken over bijvoorbeeld meer dan één pagina van mijn site. Ik gebruik wel enkele cookies die op uw computer blijven staan ​​nadat u uw browser hebt afgesloten. Met dit soort cookies kan mijn systeem herkennen dat u mijn website eerder hebt bezocht en onthouden welke instellingen en producten u gekozen heeft. Deze tijdelijke/permanente cookies hebben een levensduur van ongeveer een maand tot tien jaar, waarna ze automatisch worden verwijderd. Met deze cookies kan ik gegevens verzamelen en analyseren om strategieën te bedenken om mijn website te verbeteren. Hierdoor is mijn website gebruiksvriendelijker voor mijn klanten en kan ik u persoonlijke aanbevelingen doen voor producten die u misschien leuk vindt. Mijn doel is om u een leuke, gemakkelijke winkelervaring te bieden op een website die is afgestemd op uw smaak. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"), en voor dit doel heb ik een overeenkomst met Google ondertekend. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief een deel van uw IP-adres - ik vraag Google om het laatste octet te maskeren) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ik heb de optie uitgeschakeld om Google toestemming te geven deze informatie te delen met derden. Ik maak geen gebruik van andere Google-services in combinatie met deze cookies. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Akkoordverklaring

Hierbij geef ik toestemming voor het opslaan van mijn gebruikersinformatie in cookiedossiers. Ik sta ook toe dat deze bestanden op mijn computer blijven staan ​​nadat ik mijn browsersessie heb beëindigd, zodat ze mogelijk worden gebruikt bij mijn volgende bezoek aan de website. Ik behoud me het recht voor om deze toestemming in te trekken door mijn browserinstelling te wijzigen om cookies te weigeren.

Als u meer informatie wilt over cookies, gaat u naar https://www.allaboutcookies.org.

3. Uw rechten

Als u zich in bepaalde gebieden, waaronder de EU, bevindt, hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen. Ik beschrijf deze onderstaande rechten:
  • Toegang. U hebt het recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke informatie die ik over u bezit. U kunt dit aanvragen door contact met mij op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
  • Wijzigen, beperken, verwijderen. U heeft ook rechten om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik ervan te beperken of de gegevens te verwijderen. Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden (zoals vanwege wettelijke redenen gegevens moeten opslaan) zal ik uw persoonlijke gegevens doorgaans op uw verzoek verwijderen.
  • Bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van uw informatie op basis van mijn legitieme belangen en (ii) marketingmeldingen van mij ontvangen na uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke gegevens verwijderen tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen noodzakelijk is. 
  • Klagen. Als u in de EU woonachtig bent en bezorgd bent over mijn gebruik van uw gegevens (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), hebt u het recht om dit te doen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via info@corasknitknacks.com. U kunt ook een brief sturen naar: Tarwekamp 136, 1112 HJ Diemen. 

Als geregistreerde gebruiker van deze website kunt u uw persoonlijke gegevens (inclusief e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer) op elk gewenst moment wijzigen nadat u zich bij mijn website hebt aangemeld.

4. Veranderingen in het privacybeleid

Als ik besluit mijn privacybeleid te wijzigen, plaats ik de wijzigingen op deze site. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2018.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Powered by Mijndomein